song tu te

HÃY LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM

trach-nhiem-doanh-nghiep
Trước tình trạng thực phẩm nhiễm độc tràn lan hiện nay, vấn đề đạo đức và trách nhiệm của doanh nghiệp đang trở thành chủ đề nóng. Là người lao động, bạn đã hiểu rõ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khi kinh doanh chưa? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và mối liên quan đối với nhân viên.

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hãy xem xét mô hình kim tự tháp CSR (Corporates Social Responsibility) của A.Carroll, 1991. Đây là mô hình toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Theo đó, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội được chia thành bốn nhóm: trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lí, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện. 4 nhóm này tác động và ảnh hưởng đến nhiều thành phần trong xã hội, bao gồm người tiêu dùng, khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, đối tác, cộng đồng và các bên liên quan khác. Tuy nhiên trong bài viết này chỉ giới hạn ảnh hưởng của 4 trách nhiệm trên đối với nhân viên.

 

Untitled

Trách nhiệm kinh tế (Economic Responsibilities)

Trách nhiệm kinh tế tức doanh nghiệp phải kinh doanh có lợi nhuận. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận mới đảm bảo yếu tố quan trọng nhất là khả năng chi trả lương cho nhân viên, chi trả lợi nhuận cổ phần.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm trả mức lương tương xứng với công sức của nhân viên, tạo cơ hội cho họ phát triển nghề và chuyên môn, có chế độ khen thưởng hợp lí…

Trách nhiệm pháp lý (Legal Responsibilities)

Khía cạnh pháp lý trong trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp là phải thực hiện đầy đủ những quy định về pháp lý do luật nhà nước quy định đối với các bên liên quan. Với nhân viên, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp bao gồm cung cấp một môi trường lao động an toàn theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo bình đẳng cho mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển, không hối lộ, không tham nhũng, mua chức quyền,…

Trách nhiệm đạo đức (Ethical Responsibilities)

Trách nhiệm này là sự tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của xã hội không do luật quy định. Đối với nhân viên, trách nhiệm này ảnh hưởng và liên quan đến chính sách trả lương công bằng, không bóc lột sức lao động, tưởng thưởng xứng đáng khi doanh nghiệp có lợi nhuận. Thông thường, đạo đức của doanh nghiệp sẽ được thể hiện rõ nét thông qua những nguyên tắc, giá trị được trình bày trong sứ mệnh, chiến lược và bộ qui tắc ứng xử của công ty. Qua đó, bạn sẽ hiểu hơn về cách doanh nghiệp đối xử với nhân viên.

Trách nhiệm từ thiện (Philanthropic Responsibilities)

Đây là thang trách nhiệm cao nhất trong mô hình kim tự tháp và phụ thuộc vào sự tự nguyện của doanh nghiệp. Mục đích là thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội. Chương trình hỗ trợ cải thiện đời sống con người, cải thiện môi trường thiên nhiên, các hoạt động từ thiện,…là những ví dụ cụ thể của việc thực hiện trách nhiệm này.

*** Nếu một doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm này tức họ đã đảm bảo 3 trách nhiệm còn lại. Các tập đoàn, tổ chức lớn có quy mô đa quốc gia rất quan tâm đén trách nhiệm này vì nó tác động đến mối quan hệ với người tiêu dùng và cả nhân viên. Thông qua các các hoạt động vì cộng đồng kêu gọi sự tham gia của nhân viên còn là cơ hội để thúc đẩy tăng cường gắn kết nhân viên với tổ chức.

Lời kết

Nếu doanh nghiệp bạn đang làm đều thực hiện tốt những trách nhiệm trên, hãy tự hào khi là một nhân viên ở đó. Nếu bạn nhận thấy nơi mình làm việc vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hãy xem xét và cân nhắc để lựa chọn nơi làm việc cho bạn phát triển sự nghiệp đồng thời phù hợp với các giá trị cá nhân của bản thân.

– Chia sẻ từ độc giả –

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *