LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ( DTM ) là quá trình phân tách , dự báo , đánh giá những ảnh hưởng đến môi trường của một đề án , giúp đề án phù hợp về kinh tế , xã hội về môi trường , đề xuất giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực , góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững. Đây là phương tiện buộc trong công việc quản lý Nhà Nước.
Xã hội phát triển kéo theo đó là nhu cầu của con người tăng lên làm cho môi trường cũng bị tác động đáng kể. Tác động này có thể tốt hoặc xấu , có lợi hoặc có hại , tuy nhiên với việc “ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường” sẽ giúp cho các nhà đầu tư đánh giá được mực độ ảnh hưởng của hoạt động đề án đến môi trường từ đó đưa ra được giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường. Lập báo cáo DTM các doanh nghiệp sẽ được các cơ quan nhà nước cấp giấy phép triển khai đề án. Khi lập báo cáo DTM cần phải xem xét tất thảy những ảnh hưởng đối với sức khỏe con người , hệ sinh thái , khí hậu và khí quyển…trong suốt quá trình thiết kế , thực hiện và vận hành dự án.


2. Những quy định pháp luật có liên quan:
*  căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 29/11/2005.
*  Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của chính phủ về đánh giá tác động môi trường chiến lược , đánh giá tác động môi trường và cam đoan bảo vệ môi trường.
*  Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.
3. Đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
*  đề án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của quốc hội , Chính phủ , Thủ Tướng Chính Phủ:
*  đề án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên , vườn quốc gia , khu di tích lịch sử – văn hóa , khu di sản văn hóa thế giới , khu dự trữ sinh quyển , khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng.
*  đề án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.
Thời gian lập và trình giám định , duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 13 NĐ số 29/2011/NĐ-CP.
4. Các đề án cần phải xin cấp lại giấy báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;
Không triển khai thực hiện đề án trong thời gian ba mươi sáu ( 36 ) tháng , kể từ thời điểm ban hành hình định duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
thay đổi quy mô , công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mực độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.
Các hồ sơ xin giám định , duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được qui định tại các điều 13 , 14 và 15 Thông tư ngày 26/2011/TT-BTNMT.
5. Các quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường
*  sàng lọc dự án.
*  xác định phạm vi.
*  Đánh giá tác động môi trường.
*  giám định DTM
*  Giám sát các tác động.
6. Hồ sơ nộp duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:
*  Một văn bản yêu cầu giám định , duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án.
*  Bảy bản DTM của đề án phụ thuộc vào số lượng thành viên hội đồng giám định ). Hình thức của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu qui định tại Phụ lục 2.4 và 2.5 luật bảo vệ môi trường )
*  Một bản đề án đầu tư.
7. Các trường hợp cần bổ sung thêm một số giấy tờ:
*  Các đề án cải tạo , mở mang , nâng cấp quy mô cơ sở sản xuất kinh doanh đã được duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký , công nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc công nhận đạt Các quy định môi trường hoặc công nhận đề án bảo vệ môi trường mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II NĐ số 29/1011/NĐ-CP phải bổ sung thêm: 1 bản sao quyết định duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy công nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường , quyết định duyệt hoặc giấy công nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản cam đoan bảo vệ môi trường đã được đăng ký của đơn vị kinh doanh , sản xuất.
*  Trường hợp xin lập lại DTM cần bổ sung thêm 1 bản sao quyết định duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của đề án trước đó.
thời gian giám định và duyệt. ( Không bao gồm thời gian chủ đề án hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá tác động môi trường ).
+ Thời hạn giám định DTM:
*  Thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT: tối đa là 45 ngày và tối đa 60 ngày đối với các đề án phức tạp.
*  Không thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT: tối đa 30 ngày và tối đa 45 ngày đối với các đề án phức tạp.
+ Thời hạn duyệt DTM: tối đa 15 ngày.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường , công ty Minh Việt cam đoan tư vấn , cung cấp dịch vụ với giá rẻ nhất , chất lượng tốt nhất , thời gian nhanh nhất để quý doanh nghiệp được triển khai dự án nhanh hơn và đúng quy chuẩn nhà nước đề ra.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *